🇬🇧 🇷🇸  
Повратак исходишту
Косово и Метохија

Народне ношње Срба у Вучитрну и околини,

 крај 19. и прва половина 20. века

 

Шта то значи: култ кнеза Лазара? 

То је свакако, осмишљено поштовање успомене на један лик у којем су сабране извесне идеје, врлине и поруке...

То је тачка додира и преноса средњовековне српске државности у памћењу народа. Никада  се неће  довољно  подвући огроман  значај које су морале имати мошти светих владара једног народа за његову самосвест, за континуитет или обнову његове цивилизације. 

 

Димитрије Богдановић,

Манастир Раваница,

[Споменица о шестој стогодишњици : 1381-1981. Сећање],

Манастир Раваница, Београд1981.

 

 

ETHNIC DRESS OF THE SERBS IN CENTRAL KOSOVO

VUČITRN AND ITS SURROUNDINGS

What does it mean: the cult of Prince Lazar? It is certainly a well-conceived reverence for a person in whom certain ideas, virtues and messages are concentrated... It is the point of contact and transmission of medieval Serbian statehood into the people’s memory. It can never be stressed enough how vastly important the relics of a nation’s holy rulers must have been for its self-awareness, its continuity or the revival of its civilization.

Dimitrije Bogdanović,

[Ravanica 1381-1981],

Ravanica Monastery, Belgrade 1981.