🇬🇧 🇷🇸  
Повратак исходишту
Косово и Метохија
Слика
СЛИКА СЕКЦИЈЕ

МАПА

Локалитети које смо истраживали на АКТИВНОЈ МАПИ пружиће вам увид у просторе које смо обрађивали и дати важне информације о српској културној баштини.

Мапа

Српски народ на Косову има знатно веће, скупље благо од сваке имовине  по планинама и равницама.  

Само иза проклетства непознавања важности ризнице наших светиња, налазе се кључи, за разумна решења...  Јер Косово није земља само преосталих Срба на њему, нити је само Србија, али Косово данас није ни само Српско!

Погледати таквој истини у очи, није лако, као што ништа лакше није имати храбрости и да свесно жртвујемо све, сем онога без чега не можемо и не смемо да бисмо опстали као хришћански народ.

 

Патријарх српски Павле, 

[Сведочим, само],

Народна и  универзитетска библиотека

„Иво Андрић“, Приштина 1996.

 

The Serbian people in Kosovo possess a far greater and precious treasure than their estates in the plains and mountains.

It is only behind the curse of ignorance of the importance of the treasure of our holy things that the key to reasonable solutions is found...

Kosovo is not the land only of the Serbs who have remained there, nor is Serbia, because Kosovo today is not exclusively Serbian!

It is not easy to face this truth, just as it is not much easier to muster courage and consciously sacrifice everything,  except that which we cannot and must no sacrifice if we wish to survive as a Christian people.

 

 

Serbian Patriarch Pavle,

Svedočim, samo [I Testify, Only],

National and University Library

Ivo Andrić, Priština 1996.