🇬🇧 🇷🇸  
Повратак исходишту
Косово и Метохија

АУТОР - ИЗДАВАЧ
Ђорђе Лакушић - КУД Копаоник - Лепосавић

КОАУТОРИ

 • Доц. др Вуко Лакушић – Учитељски факултет Универзитет Призрен - Лепосавић 
 • Верица Михајловић, музички педагог – Институт за Српску културу Приштина – Лепосавић 
 • Јована Бараћ, Етномузиколог – Факултет музичке уметности Београд
 • Ана Радосављевић, мастер виолине – Факултет музичке уметности Приштина - Косовска Митровица
 • Тања Радосављевић, музички педагог и мастер флауте  – Факултет музичке уметности Приштина-Косовска Митровица
 • Маја Лакушић, дипломирани правник

САРАДНИЦИ

 • Жарко Радосављевић, професор физичке културе
 • Душица Радосављевић, моделар
 • Мирко Премовић, моделар
 • Далибор Пешић, корепетитор за игру
 • Дражен Јевтић, музички корепетитор
 • Андријана Миленковић, корепетитор за игру
 • Слађана Раловић, професор
 • Филип Ројевић, дип.инг

УРЕДНИК

 • Бранко В. Јокић, Директор музеја у Приштини
 • Доц. др Вуко Лакушић

РЕЦЕЗЕНТИ

 • др Милоје Милојевић

ЛЕКТОР

 • Светлана Симоновић Мандић

НОТОГРАФИЈА

 • Дражен Јевтић
 • Ана Радосављевић

ЛАБАНОТАЦИЈА 

 • Јована Бараћ

ПРЕВОД НА ЕНГЛЕСКИ 

 • Милица Шевкушић

Дизајн и техничка продукција

ПОВРАТАК ИСХОДИШТУ ТИМ

[email protected]