🇬🇧 🇷🇸  
Повратак исходишту
Косово и Метохија
Народне ношње Срба у Неродимској жупи 
(околина Урошевца),
 крај 19. и прва половина 20. века
 
Traditional Serbian Folk Costumes in Nerodim parish
 (surroundings of Uroševac),
 Late 19th Century, First Half of the 20th Century